REMAN SYSTEM LEW MOTO Maszyny robocze często posiadają osprzęt zasilania wtryskowego Diesel CUMMINS, który jest wyposażony w pompo-wtryskiwacze zasilane paliwem dostarczanym przez pompę mechaniczną.

Działanie systemu zasilania wtryskowego DIESEL pompo-wtryskiwaczy HEUI jest oparte na wytworzeniu ciśnienia oleju smarnego sekcji hydraulicznej tłoczącej do 250 bar, a następnie jej naporowi na sekcję wysokiego ciśnienia Diesel co powoduje uzyskanie ciśnienia oleju napędowego (ON) do 1400 bar.

OD PROJEKTU DO FINAŁU Otrzymane zlecenie obejmowało naprawę już nieprodukowanej pompy wtryskowej Diesel CAV MINIMEC. Rozległe uszkodzenia obejmowały wypracowania eksploatacyjne spowodowane wieloletnim użytkowaniem oraz były trwałe uszkodzenia mechaniczne. EFEKT KOŃCOWY ZGODNY Z ZAŁOŻENIEM

Pompy wtryskowe rzędowe są podzespołami, które można zaliczyć do długotrwałych eksploatacyjne. Wynika to stąd, że są bardzo dobrze smarowane z dwóch niezależnych środowisk. Pierwsze z nich to olej smarny rozprowadzany w komorze wałka krzywkowego, a drugie to olej napędowy wypełniający sekcje tłoczące.

O mnie

Jestem technologiem i projektantem części mechanizmów precyzyjnych oraz stanowisk diagnostycznych. Uczę zarządzania i prowadzenia serwisów. Jestem przedsiębiorcą, autorem, pomysłodawcą i współwłaścicielem. 

Realizuję misję firmy LEW MOTO, której jestem współtwórcą. 

„Odkryj pasję w wykonaniu bezkompromisowej jakości”. 

Wyszukiwanie

Najnowsze posty

Archiwum
PRAWA AUTORSKIE 
Treść powyższych artykułów i biuletynów korzysta z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Klientów i osób zainteresowanych zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy. Treść artykułu – w całości bądź jakiejkolwiek części – może być wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tych artykułów – w całości bądź jakiejkolwiek części – do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia autora Pawła Lewandowskiego i na warunkach przez niego określonych. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości strony oraz treści z innych stron powiązanych z grupą LEW MOTO High Technology należy skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt. Korzystanie z powyższych treści w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione i podlega odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.